PAS Natura
Výstavby vodních nádrží a poldrů

 • Terénní úpravy zdrží
 • Zemní sypané hráze
 • Opevnění hrází
 • Sdružené objekty
 • Výpustná zařízení
 • Bezpečnostní přelivy
 • Vzdouvací a odběrné objekty
 • Přívodní potrubí
 • Obslužné komunikace, sjezdy
 • Kádiště a loviště

Obnovy a rekonstrukce vodních nádrží

 • Odbahnění nádrží, úpravy zdrží
 • Provizorní komunikace
 • Opravy hrází, doplnění utěsnění
 • Opravy sdružených objektů
 • Opravy výpustných zařízení
 • Opravy bezpečnostních přelivů

Výstavba a obnova tůní a mokřadů

Revitalizace vodních toků