PAS Natura
Pozemní stavby

  • Zemní práce, hrubé terénní úpravy
  • Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
  • Kanalizace a vodovody
  • Inženýrské sítě
  • Demolice budov

Dopravní stavby

  • Lesní a polní cesty
  • Stezky